Счетоводни услуги
Счетоводни услуги

Един от основните компоненти на всяка успешна компания е способността ѝ да се развива и да установява ефективни системи за счетоводна отчетност, които да следят и да насочват потока от финансова и управленска информация.

Счетоводството е като игра на точки – правилното им свързване гарантира безпроблемното функциониране на всеки бизнес. То е база за онези  необходими отчети и анализи, които помагат за осъществяването на Вашите стратегически решения и изграждането на цялостна визия.

Качественото комплексно счетоводно обслужване е от основно значение за просперитета и успеха на Вашия бизнес, независимо дали управлявате малка фирма или огромна корпорация. Затова нашите счетоводни консултации са едни от най-добрите в целия бранш!

Много от фирмите, с оглед на оптимизация на разходите, предпочитат да наемат външно специализирано счетоводно предприятие, което да осигури надлежно водене на фирменото счетоводство.

Счетоводните услуги включват не само работа по създаване и съхранение на счетоводната информация, но и професионален анализ на тази информация, както и предоставянето й във вид и форма, подходящи за избирането на най-оптималните управленски решения.

Цената на счетоводните услуги зависи от редица фактори – особености на бизнеса, брой заети лица във фирмата, документооборот, регистрация по ЗДДС и т.н. Поради тази причина ние подхождаме строго индивидуално при определяне на най-изгодната ценова оферта за всеки наш корпоративен клиент.

Какво предлагаме?

  • Пълно абонаментно счетоводно обслужване ;
  • Текущо осчетоводяване на стопанските операции съгласно разпоредбите на българското счетоводното законодателство, НСФМОСП или МСС;
  • Годишно счетоводно приключване и съставяне на ГФО;
  • Съставяне и подаване на данъчни и други декларации както за физически, така и за юридически лица;
  • Изготвяне на периодични финансови отчети за управленски цели;
  • Отчитане на ДДС, корпоративен данък и други данъци;
  • Подготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НАП, НСИ, БНБ и други институции.

Ние ще предложим и най-подходящата счетоводна политика за Вашата фирма, както и алтернативни варианти за оптимална данъчна стратегия.

Ако търсите професионални счетоводни услуги в София, то Кей Ди Кей Коректив ЕООД е отличен избор. Съвременното законодателство, както и развитието на бизнеса определят възможността и за дистанционно водене на счетоводството на фирмата, която ръководите. Ето защо няма проблем да ни изпратите запитване за счетоводно обслужване, без значение от местоположението на Вашия бизнес.

Доверявайки ни се, Вие може да разчитате на надежден партньор. Ние гарантираме навременното създаване на качествена счетоводна информация за Вашия бизнес! А важните управленски решения оставяме на Вас …