Професионални курсове и обучения
Професионални курсове и обучения

Успехът на всяка компания зависи от знанията и уменията на хората, които работят в нея. Когато подбирате кадри от пазара на труда, Вие се стремите да изберете най-добрите, именно поради посочената по-горе причина.

Мениджърите обичат да търсят развитие като предоставят възможност на нови хора, които да внесат свежест и нови идеи във фирмата. Както практиката показва, не винаги това е най-подходящият вариант. Проблемът е, че в повечето случаи е много трудно да се намери човек, който веднага да пасне като част от пъзел в корпоративната структура и да се включи с пълни обороти в работата. На някои служители им липсва теоретична подготовка, на други – практика, а на трети – и двете.

В други случаи на хора, които заемат определена позиция във Вашата фирма, не им достига съвсем малко, за да се преквалифицират в друга позиция, на която биха били много по-полезни, но само ако притежават нужната подготовка.

Това, което обикновено не достига, е липсата на достатъчна квалификация или необходимостта от преквалификация. Разбира се, проблемът не е толкова голям, колкото изглежда – нещата могат да бъдат променени, достатъчно е да намерите точните хора, които са способни да повишат бързо квалификацията на Вашите служители.

Кей Ди Кей Коректив ЕООД предлага професионално обучение в сферата на:

  • Счетоводството и финансите;
  • Администриране на персонала – трз;
  • Данъчно облагане;
  • НСФОМСП  & МСФО;
  • Анализ и планиране;
  • Сливания и придобивания;
  • Управление на паричните потоци.

Ние организираме краткосрочни и дългосрочни курсове в посочените области. Предлагаме както теоретична, така и практическа подготовка. Практическото обучение е придружено и с примери от реални ситуации.

При необходимост от персонализирано обучение, съобразено със спецификите на работа и с фирмената дейност, можем да Ви предложим индивидуална оферта.

Най-важното е да ни се доверите и да не прибързвате с решенията относно подбора на персонал във Вашата фирма, преди да сте се убедили, че не сте опитали всичко, за да подобрите професионалната квалификация на хората, които работят за Вас.