Корпоративни услуги
Корпоративни услуги

Задължението за водене на фирмено счетоводство не е единственото, което съпътства Вашия бизнес. Ангажиментите започват още със създаването на фирмата. А в процес на работа вероятно ще се нуждаете от различни корпоративни услуги.

Кей Ди Кей Коректив ЕООД ще Ви предложи съдействие при необходимост от:

  • Учредяване и регистрация на фирма;
  • Контакт и представителство пред Търговски регистър и Агенция по вписванията;
  • Представителство пред НАП, НОИ и други институции;
  • Вътрешно-фирмен одит и други услуги;

За да правите легален бизнес в България е необходимо първо да го учредите и регистрирате по надлежния ред. Този процес понякога отнема много време и усилия. Ние с удоволствие ще подготвим необходимите документи и ще ги подадем в Търговския регистър вместо Вас. А през това време Вие ще можете да концентрирате и да насочите спестените време и усилия към развитието на бизнеса и към привличане на нови клиенти.

В процеса на работа е възможно да възникнат ситуации, свързани с представителство пред Националната агенция по приходите, пред Националния осигурителен институт или пред друга държавна агенция или институция. Тези ситуации обикновено се решават от счетоводител, от специализирана счетоводна фирма, които водят фирменото Ви счетоводство или в краен случай от адвокат. Винаги може да се свържете с нас, в случай че желаете да получите допълнително мнение или съдействие по конкретен въпрос.

Ако разполагате със собствен счетоводител или счетоводен отдел, но поставяте под съмнение ефективността им, ние ще Ви помогнем като дадем мнение относно: счетоводната политика, организацията на работния процес, законосъобразността на осчетоводените стопански операции, достоверността на финансовите отчети и т.н. Ще се опитаме да установим слабите места и ще предложим различни варианти за оптимизирането им. Вътрешно-фирменият одит, осъществен от външна фирма, осигурява повече увереност, че се работи максимално ефективно и правилно.

Не се притеснявайте да ни потърсите за услуги от всякакво естество, които касаят администрирането и счетоводното отразяване на Вашия бизнес!