Данъчно облагане
Данъчно облагане

В повечето случаи фирмите се борят със сложността на корпоративното данъчно облагане.

Ние знаем, че управлението на данъците винаги е тежест за функционирането на бизнеса.

Чрез прехвърлянето му към нас, можете да си отдъхнете от главоболията, свързани с него.

Никой не обича да се занимава с данъци, а да ги плаща – още по-малко. За добро или зло, данъците са неизменна част от правенето на какъвто и да е легален бизнес. Ясно е, че ако искате да спазвате закона, няма как да избегнете данъчното облагане, респективно плащането на данъци.

Някои мениджъри обаче подценяват тежестта на данъците. Те пропускат важния момент с облекчаването на данъчната тежест. И тук не става въпрос за търсене на „вратички“ или пропуски в закона, а за детайлно познаване на данъчното законодателство и за създаване на оптимална данъчна стратегия, която Вашата фирма да следва.

При отчитането на данъците от съществено значение е и спазването на сроковете в годишния данъчен календар. Това обстоятелство допълва неудобството, което създава данъчната тежест.

Разбира се, не всеки е запознат с данъчното законодателство и поради тази причина съществуват данъчните консултанти. Кей Ди Кей Коректив ЕООД може да създаде най-добрата стратегия по отношение на данъчното облагане на Вашия бизнес. Нещо повече – ще Ви предложим повече от една алтернатива, измежду които да изберете най-добрия вариант за Вас.

Ние предлагаме комплексни услуги по данъчно консултиране, които включват:

  • Данъчно планиране и данъчни консултации;
  • Представителство пред агенции и институции;
  • Отчитане на корпоративен данък, данък върху доходите на физическите лица и други данъци;
  • Данъчно облагане на местни и чуждестранни лица;
  • Местни данъци и такси;
  • Ревизии и данъчна защита.

Ние ще подадем в срок вместо Вас всички необходими декларации съгласно данъчните разпоредби на българското и международното законодателство, ще извършим необходимите плащания към бюджета и ще Ви представляваме пред данъчните власти, а Вие ще сте спокойни, че Вашият бизнес е законен и най-важното – ще разполагате с много повече време, за да развивате бизнеса, да привличате нови клиенти и ще имате възможност да реинвестирате печалбата, генерирана в резултат на оптималната данъчна стратегия.