Банкови консултации
Банкови консултации

За да започнете или за да развивате бизнес, често пъти се налага да разчитате на привлечен капитал. В съвременните условия възможностите за допълнително финансиране са хиляди. Днес може да вземете заем от приятел, от банка, от друга финансова институция. Все по-често става предлагането и на бързи кредити онлайн.

Избирането на най-ефективния вариант от всички възможности за кредит понякога е много трудна задача. Проблемите идват оттам, че хора, които нямат опит в тази сфера, в определени случаи се подвеждат от ниската лихва или от други условия по кредита. Впоследствие се оказва, че кредитирането не е било толкова изгодно, колкото са си мислили в началото. По този начин бизнес планът пропада или се променя в негативна посока.

Вашата цел, разбира се, е с привличането на допълнително финансиране да не си създавате проблеми, а точно обратното – да създадете възможности. За постигането на това е добре да се доверите на хора (компании), които имат дългогодишен опит в счетоводната и банковата дейност. Понякога дори една кратка консултация е достатъчна, за да вземете най-правилното решение.

Кей Ди Кей Коректив ООД с удоволствие ще Ви консултира във връзка с:

  • Оказване на съдействие в преговори и оформяне на документация за отпускане на кредити и банкови гаранции;
  • Изплащане на заеми и уреждане на спорове;
  • Преструктуриране и разсрочване на кредити;
  • Представителство пред Банки.

По отношение на кредитирането ние гледаме комплексно на нещата и обръщаме внимание на всеки детайл и дребен шрифт. Обичаме да подхождаме индивидуално към отделния клиент, с оглед на това, че всеки бизнес е различен и има потребност от различно финансиране, както като сума, така и като структура.

Може спокойно да се свържете с нас, в случай че имате неоходимост и от друга консултация, различна от тегленето на заем или от търсенето на източници за финансиране. Ние ще Ви окажем съдействие за всичко в сферата на банковата дейност.