Счетоводни услуги:

Качественото счетоводно обслужване стои в основата на всеки бизнес успех. Професионалният анализ на счетоводната информация гарантира избора на ефективни управленски решения. Доверете се на надежден партньор!

Корпоративни услуги:

Създаването на бизнес отнема много време и усилия. Разбирайки сложните потребности на всяка нова фирма, която се опитва да се установи на съвременния конкурентен пазар, ние сме подбрали пакет от специални услуги.

Персонал & Заплати:

Администрирането на персонала е неизменна част от всяка бизнес организация. Не винаги е възможно компаниите да са в крак с постоянно променящите се закони, правила и процедури, регламентиращи трудово-правните взаимоотношения.

Одити:

Професионалните одити позволяват на фирмените мениджъри да контролират ефективността и резултатността от бизнеса, който управляват. Финансовият одит прави инвеститорите и клиентите много по-сигурни.

Бизнес финанси:

Адекватният финансов контрол е изключинелно важен за всеки бизнес план. Експертната помощ при подготовката и изготвянето на финансовите отчети за Вашия бизнес никога не е излишна.

Банкови консултации:

Изборът на оптимален вариант за привлечено финансиране е много трудна задача. Понякога дори само консултация с експерти в областта е напълно достатъчна за вземане на най-ефективното решение.

Данъчни консултации:

Корпоративното данъчно облагане е сложен процес, който съпътства дейността на всяка легална фирма. Изборът на оптимална данъчна стратегия, както и отчитането и плащането на данъците в срок, гарантират спокойствие и отлични резултати.

Професионални обучения:

Успехът на всеки бизнес се определя от силата на човешкия фактор. Това прави изключително важно за всяка компания да наеме и да задържи правилните хора на точните позиции, за да постигне своите цели.