mestni-danaci-i-taksi

Законът за местните данъци и такси засяга почти всички физически и юридически лица в България. На практика, ако в имуществото на Вашата фирма се включват дълготрайни материални активи като сгради или превозни средства, със сигурност попадате в списъка със задължени лица. Местните данъци се определят от всяка община и се заплащат към съответната общинска администрация.

Видове местни данъци и такси

Като за начало е добре да разграничим данъците от таксите. При заплащането на данък обикновено не получаваме нищо в замяна, докато при заплащане на такса получаваме ясно определена услуга от държавен или общински орган.

· Данък върху недвижимите имоти – дължи се ежегодно от всеки собственик на сграда, съоръжение или друг недвижим имот.

· Данък върху даренията – дължи се при безвъзмездно предаване на имот или имущество на друга страна. Задълженото лице обикновено е получателят на дарението, но е възможно да се уговори и друго при сделката.

· Патентен данък – той засяга единствено физическите лица, включително и едноличните търговци. Всички такива лица, които извършват „патентна дейност“, дължат данък върху своите доходи. Условията за това са две: оборотът от изминалата година да е по-малък от 50 000 лв и лицето да не е регистрирано по ЗДДС.

· Данък МПС – с него се облагат всички притежавани от физически и юридически лица и регистрирани на територията на страната превони средства.

· Туристически данък и други данъци.

· Местни такси – по-голямата им част засяга единствено физическите лица. Таксите, които се дължат и от юридически лица, са: такса смет, такса за ползване на пазари, панаири и общинско пространство, такси за технически и административни услуги и други.

Как да разбера какво дължа?

Всяко физическо или юридическо лице може да направи справка за своите местни задължения в уеб страницата на съответната община. За София адресът е: https://sonet09.sofia.bg/OnlineReportWSClient/obligations .

Важно е счетоводителите или самите управители на предприятия да следят внимателно своите задължения, защото при просрочването им се начисляват лихви.

Специфики на патентния данък

Един от най-новите и най-интересни за обсъждане местни данъци е патентният данък. Той е насочен към специфични видове физически лица и еднолични търговци, които извършват определени дейности. В тях се включват предлагане на места за настаняване, заведения за хранене, търговия на дребно, услуги от типа на дърводелство, обущарство, фризьорство и други, продажба на вестници и списания, забавления и други.

Съществуват някои облекчения, от които физическите лица могат да се възползват във връзка с този данък. 50 процента намаление от патентния данък ползват лицата с 50 на сто и повече намалена работоспособност, пенсионерите, както и лицата, обучаващи чираци. Намаление ползват и физическите лица, които извършват няколко вида патентни дейности (до три), те заплащат само най-високия данък от всички начислени.

Всички тези облекчения важат при използване единствено на личен труд без наемане на работници.

Какво трябва да знаем за местните данъци и такси?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *