Клиентите на Кей Ди Кей Коректив обхващат широка гама от големи международни компании с тяхното българско дъщерно дружество, през среден бизнес, до такива, които сега стартират и имат от 1 до 10 служители.

Те са в широк спектър от бизнес сфери, включително търговия на дребно, строителство, електронни компоненти и оборудване, финансови услуги, подбор на персонал, информационни технологии и други.

За нас, всяко отношение с Клиентите е партньорство, и вярваме, че нашият успех е резултат от Вашия успех.

Вижте някои от фирмите, които са наши клиенти тук.