finansov-analiz

За да бъде успешна една компания, процесите в нея, състоянието й, както и мястото й на пазара, трябва да бъдат подлагани на редовен и подробен анализ. Цялостният икономически анализ се състои от различни компоненти, като един от най-съществените е финансовият анализ. Той обхваща всички финансови параметри и показатели на фирмата, тяхното изменение във времето и съотношенията между тях, така че да се определи степента на постигането на поставените цели, възможностите и рисковете пред фирмата и пазарната ѝ стойност.

В наши дни счетоводството само по себе си не предоставя достатъчно информация за управленски цели. Нужен е задълбочен финансово-счетоводен анализ и когато фирмата е малка и не разполага с отделен финансов отдел, идеален вариант е счетоводен абонамент към външна фирма, който обикновено включва такъв анализ.

Защо е важен финансовият анализ на фирмата?

Качественият финансов анализ дава актуална и напълно точна информация за финансовото състояние на фирмата. Той помага да се вземат адекватни управленски решения, помага да се оптимизират плащанията към кредитори и доставчици, разкрива неизползвани възможности за развитие, показва мястото на фирмата в отрасъла и нещо изключително важно – до каква степен зависи от своите дебитори и кредитори.
За целта се използват различни коефициенти, които обективно измерват ликвидността на финансовите средства, степента на задлъжнялост, съотношението между заемите и задълженията към дълготрайните активи и капитала, степента на използване и възвръщаемост на активите и други. Правилният им анализ показва доколко компанията е независима, в каква степен се изплащат инвестициите и колко е голям рискът от изпадане в неплатежоспособност.

Компоненти на финансовия анализ на фирмата

Финансовият анализ е всеобхватен, като най-общо може да се раздели на няколко основни компонента:

· Анализ на структурата на капитала;
· Анализ на паричния поток;
· Анализ на рентабилността;
· Анализ на финансовите отчети;
· Анализ на платежоспособността и ликвидността;
· Анализ на финансовото състояние на фирмата.

За всеки вид анализ се използва информация от годишните финансови отчети, счетоводните регистри, статистическа информация, финансови прогнози и други.

Цялата тази информация е от съществено значение за управлението на фирмата не само през следващата година, но и за по-дългосрочен период. Резултатите от анализа на финансовото състояние се предоставят и на външни лица, които се интересуват от тях – инвеститори, банки, кредитни институции, кредитори, доставчици, клиенти, сътрудници и други.

Финансовият анализ – ключът към бъдещия успех на фирмата

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *