Регистрация на фирма по ЗДДС

Ако сте собственик на фирма и бизнесът Ви се развива успешно, то рано или късно ще се наложи да се регистрирате съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Това ще е знак, че дейността, която извършвате, е