Счетоводство на ресторант

Ресторантьорството е един от най-доходоносните бизнеси в България и по света. За огромен брой хора отварянето на ресторант или бар е сбъдната мечта. За да бъде успешно реализирана тази мечта, са нужни много усилия в облужването, маркетинга и финансите. Важно

Как да регистрирам фирма?

Регистрацията на фирма в България е една от първите крачки за Вашия бизнес и дейността Ви като предприемач. Преди да я направите се убедете, че сте сигурни в дейността, която ще извършвате, че имате добре изготвен бизнес план и, че

Данъчни облекчения при намалена работоспособност

При подаване на годишна данъчна декларация всяко физическо лице има право да ползва редица данъчни облекчения, ако отговаря на различни видове критерии. Сред тях са облекчения поради намалена трудоспособност, облекчения за внесени лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане или

За какво служи и как се попълва Заявление Г2

Изготвяне и публикуване на ГФО Всеки търговец в България по смисъла на Търговския закон е задължен до 31 март (30 април за едноличните търговци) да изготви годишен финансов отчет за предходната година. Повечето от тези фирми са задължени и да

Важните особености при закриване на фирма

Рано или късно повечето предприятия в България и по света прекратяват своята дейност и фирмите им следва да бъдат закрити. Причините за това са най-разнообразни – неплатежоспособност и несъстоятелност, смърт или запрещение на собствениците, икономическа криза, желание на собствениците и

Какво трябва да знае бизнесът за данъците?

Данъците са враг номер едно за всеки бизнес. Немалко са случаите на закрити фирми или такива, преминали в сивата икономика, именно заради непоносимостта на данъчната тежест. За да избегнем подобно развитие на бизнеса, трябва добре да се запознаем с всички

Какво трябва да знаем за данъчната декларация?

Едва ли съществува човек, който да изпитва удоволствие, докато попълва данъчната си декларация. За съжаление обаче много хора са задължени да го правят всяка година, за да отчетат своите доходи пред НАП и да декларират дължимия данък. В тази статия

Счетоводство на транспортна фирма

Транспортът е един от най-развитите отрасли в света, като само в България оперират стотици фирми за спедиция и транспорт. По-голямата част извършват вътрешен и международен транспорт на товари и пътници по земя, не са малко и тези, които транспортират стоки

Счетоводство на земеделски производител

Трябва ли да водя счетоводство като земеделски производител? Една от новостите в българското законодателство през последните години е задължението на регистрираните земеделски производителите да отчитат счетоводно своята дейност и да подават ежегоден финансов отчет. Въпреки че законът позволява всеки производител

Какво трябва да знаем за счетоводството при ЕООД?

Едноличните дружества с ограничена отговорност са безспорно най-разпространената правна форма в бизнеса. Причината е, че тя идеално комбинира предимствата на ЕТ и ООД, като не оставя почти никакви недостатъци, особено когато става въпрос за малък бизнес. Все пак при ЕООД