transport

Транспортът е един от най-развитите отрасли в света, като само в България оперират стотици фирми за спедиция и транспорт. По-голямата част извършват вътрешен и международен транспорт на товари и пътници по земя, не са малко и тези, които транспортират стоки и хора по жп линии, вода и въздух.

Счетоводното отчитане на дейността на която и да е транспортна фирма е с изключителна сложност и изисква задълбочени познания в българското и европейското законодателство. Процесите, които протичат, са динамични и често непредвидими и в много случаи е нужна бърза и адекватна реакция от счетоводителите с цел да бъдат избегнати излишни разходи и да бъде спазен законът.

От най-съществено значение за формалното съществуване и работа на транспортната фирма е документацията. Всяка подобна компания разполага с голям брой документи, удостоверения, лицензи и споразумения, с които извършва сделки, получава разрешение да транспортира определени товари на определени територии и изобщо е способна да извършва дейността си.

Колкото по-голяма е фирмата и колкото по-голяма територия обхваща дейността й, толкова повече и по-сложни са документите. Нужна е професионална счетоводна помощ, за да се води тяхната отчетност, да се следят сроковете им на изтичане и да бъдат подновявани.

Не бива да пропускаме и работата с митнически документи. Нужно е да се следи тяхнотo коректно изготвяне, тъй като при допуснати грешки законът не е снизходителен. Митническите документи също са разнообразни в зависимост от дестинациите и товарите, в тях се включват и конвенциите ТИР и АТА.

Специфично е и отчитането на ДДС при международен транспорт и спедиция, а повечето фирми се занимават именно с това. Ставката на данъка зависи от териториите, на които се извършва превозът, характеристиките на фирмата контрагент, държавите изпращач и получател, както и страната, която фирмата заема по сделката.

Вариантите при международен транспорт са следните:

– Транспорт от трета страна (извън ЕС) до страна в ЕС;
– Транспорт от страна в ЕС до трета страна;
– Транспорт от трета страна до трета страна;
– Транспорт от страна в ЕС до страна в ЕС.

Във всеки от тези случаи ДДС ставката е различна, както са различни и условията по нейното начисляване.

Друга важна характеристика на счетоводството на транспортни фирми е отчитането наразходите за гориво. Това в голяма част от случаите се прави с изготвяне на пътни листи. Важно е да се прави разграничение между разходите за горива за основна дейност и разходите за горива за управленска дейност на фирмата, тъй като последните се облагат с 10 процента данък върху разходите.

Отчитането на всяка сделка и операция на транспортна фирма изисква професионална и адекватна счетоводна подготовка и сериозен опит. Причината за това е изключителната динамика на този бранш, където счетоводната работа е далеч от рутинна. Важно за всеки собственик на транспортна фирма е да получава качествено счетоводно обслужване не само за управленските си цели, а и за възможно най-точно и изгодно отчитане на данъците и безпогрешна работа с документацията.

Счетоводна къща „Кей Ди Кей Коректив“ може да Ви предложи всичко това със своите услуги за счетоводство на транспортни фирми. Нашите професионалисти притежават всички гореизброени качества и знания, ето защо можете да ни се доверите. Заявете счетоводен абонамент или поискайте консултация по въпрос, свързан с отчитането на дейността на транспортна фирма, на телефон 0888893813 или по имейл office@kdkcorrective.com .

Счетоводство на транспортна фирма

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *