schetovodno-obslujvane-na-ood

В България едни от най-разпространените видове дружества са дружествата с ограничена отговорност (ООД). Причините са свързани с многобройните предимства на тази търговска правна форма като ниския минимален капитал (2 лева), ограничението на отговорността до внесените от съдружника вноски и сравнително безпроблемната регистрация на фирмата.

За да се възползва едно такова дружество максимално от предимствата на ООД, е важно всички стъпки по неговото учредяване, регистрация и бъдещо счетоводно обслужване да се извършат професионално от компетентни счетоводители и юристи. Висок е рискът от възникване на процесуални неточности, които в бъдеще могат да доведат до нищожност на сделките и цялата дейност на дружеството. Поради тази причина е препоръчително да оставите цялата процедура в ръцете на професионална счетоводна къща. Сред услугите, предлагани от „Кей Ди Кей Коректив“, фигурира именно регистрация на ООД.

Съществуването на дружеството възниква с неговото учредяване и последваща регистрация. Още тогава е добре да позволите на счетоводители или на юристи да ръководят процеса и да се оправят с цялата бумащина. Така ще си спестите значително време и ще се концентрирате върху самия бизнес, а не върху документацията около него.

Необходимите документи за регистрация на ООД никак не са малко и професионалистите в „Кей Ди Кей Коректив“ ще ви помогнат да ги изготвите. Най-важни са дружественият договор и протоколът от общото събрание на съдружниците. Там се вписват данни за фирмата, собствениците, капитала, предмета на дейност и други. Важна особеност е, че, ако размерът на капитала е над 2 лева, внесеният първоначален размер трябва да е равен поне на 70 процента от вписания. Други документи, съпътстващи регистрацията на ООД са банков документ за внесения капитал, решение на общото събрание за назначаване на управител, заявление по Образец А4, спесимен и различни декларации.

Задължителни управителни органи на ООД са общото събрание на съдружниците и управител. Управителят може да бъде един от съдружниците или външно лице. Назначаването и отчитането на възнаграждението, както и осигуровките на управителя, изискват специфични счетоводни познания и ние от „Кей Ди Кей Коректив“ се стараем да извършим тези операции по възможно най-изгодния за фирмата начин.

Насреща сме да помогнем и при ликвидация на ООД. Процедурата протича по различен начин в зависимост от обстоятелствата и почти винаги е възможно да възникнат усложнения. Важно е счетоводните процедури, свързани със задълженията, вземанията и активите на дружеството, да бъдат извършени с висок професионализъм, така, че интересите на всички, и най-вече на собствениците, да бъдат защитени.

Ако си направите една бърза сметка, ще установите, че учредяването или закриването на ООД без никаква помощ би Ви коствало сериозно количество финанси, време и нерви. Законово изискваните процедури никак не са евтини и ние от „Кей Ди Кей Коректив“ знаем как да ги спазим с възможно най-малко средства. Предлагаме Ви изгодна цена за регистрация или ликвидация на ООД, която ще ви спести много други ресурси. Обърнете се към нас на телефони 02 850 20 14 или 0888 893 813, както и на имейл office@kdkcorrective.com . Ще отговорим на всички запитвания от Ваша страна и ще Ви консултираме професионално по въпросите, свързани с регистрация и счетоводно обслужване на ООД.

Професионално счетоводно обслужване на ООД

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *