zemedelski-proizvoditel

Трябва ли да водя счетоводство като земеделски производител?

Една от новостите в българското законодателство през последните години е задължението на регистрираните земеделски производителите да отчитат счетоводно своята дейност и да подават ежегоден финансов отчет. Въпреки че законът позволява всеки производител сам да води своето счетоводство, ако притежава нужната квалификация, силно препоръчително е то да бъде поверено в ръцете на професионалисти заради спецификата на земеделската дейност и многобройните документи, срокове и процедури, с които трябва да се работи.

Счетоводното отчитане на дейността на земеделски производител включва най-различни процеси. Освен текущотото отчитане на сделките, покупките и продажбите, които извършва земеделският производител, в тези процеси се включва и работата, свързана с кандидатстване и отчитане на субсидии и помощи, изчисляване и деклариране на данъци, отчитане на специфичните земеделски активи като земи, машини и други .

Данъчно облагане на доходите от земеделие

Много по-различно от стандартното е и данъчното облагане на земеделските производители. На първо място съществува разделение между физически и юридически лица земеделски производители. Доходът на юридическите се облага с данък спрямо принципите на ЗКПО с 10% данъчна ставка.

Физическите лица също дължат данък в размер на 10 процента от годишните си приходи. Те се намаляват с 60% нормативно признати разходи за доходи от производство на непреработени продукти от селско стопанство и с 40% нормативно признати разходи за доходи от производство на преработени продукти от селско стопанство, от продажби на декоративна растителност и доходи от горско стопанство.

Доходите на едноличните търговци земеделски производители се облагат с данък от 15% съгласно принципите в ЗКПО. Те, както и юридическите лица, могат да ползват до 60% преотстъпване на данъка, ако обектът на тяхната дейност е производство на непреработена животинска и растителна продукция. Законът позволява на физически лица, които не са еднолични търговци, да изберат да облагат своите доходи като еднолични търговци с цел да се възползват именно от това предимство.

Счетоводни услуги за земеделски производители

Счетоводна къща „Кей Ди Кей Коректив“ разполага с професионалисти с опит и знания в счетоводното отчитане на дейността на земеделските производители. Ние можем да Ви помогнем да изберете най-подходящия от законова гледна точка и същевременно най-изгодния начин за данъчно облагане на доходите Ви. Както вече споменахме по-горе, има много възможности за данъчни облекчения, но те са налице само при изрядно счетоводство и спазване на множество процесуални и документални стъпки.

Земеделските производители ползват и различни държавни и европейски субсидии и помощи. За да ги получите, ще Ви е нужно изготвянето на редица документи и отчети, като дори и най-малките грешки в тях могат да блокират средствата към Вас. Доверете ни се, за да се възползвате максимално от държавната подкрепа.

Предлагаме ви пълен счетоводен абонамент за земеделски производители, който освен всичко изброено, включва текущо счетоводно отчитане, регистрация по ДДС и отчитане и деклариране на ДДС, регистрация като производител и изобщо всичко, което съпътства Вашата дейност. Заявете абонамент или ни потърсете за консултация на телефон 0888893813 или имейл office@kdkcorrective.com.

Счетоводство на земеделски производител

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *