registracia-na-firma

Регистрацията на фирма в България е една от първите крачки за Вашия бизнес и дейността Ви като предприемач. Преди да я направите се убедете, че сте сигурни в дейността, която ще извършвате, че имате добре изготвен бизнес план и, че сте напълно готови да стъпите на българския пазар.

Преди да започнете с регистрацията на фирма е важно да се запознаете добре с Търговския закон и Закона за счетоводството. Освен това е нужно да изберете правната форма, под която ще осъществявате Вашата дейност. Обикновено при микро и малки предприятия като най-подходящи форми се считат едноличен търговец, дружество с ограничена отговорност или еднолично дружество с ограничена отговорност.

ООД се създава, когато съдружниците са повече от един, а при само един собственик на бизнеса ще се наложи да избирате между ЕТ и ЕООД. И двете форми имат своите предимства и недостатъци.

В тази статия ще разгледаме стъпките, през които трябва да преминем, за да регистрираме фирма с правна форма ООД или ЕООД. Повечето от процедурите са сходни и при ЕТ.

Най-напред трябва да изберете име на Вашата фирма. То трябва да е уникално и да не е използвано от други фирми, нито да е твърде близко по изписване и звучене до тях. За целта се прави проверка в Търговския регистър в секция „Справки“, „Права върху фирма“.

По принцип се счита, че след избора на име на фирмата е нужно то да бъде запазено, но това няма смисъл да се прави, ако веднага ще действате с регистрацията. По този начин ще си спестите 50 лева.

Ако искате да си улесните живота и да не губите ценно време, последната Ви стъпка по регистрацията на фирмата може да бъде упълномощаване на представител на „Кей Ди Кей
Коректив“
да довърши останалите по-сложни процедури. Ако решите да ни се доверите, в наши ръце ще останат следващите етапи от регистрацията. В противен случай ще трябва да ги свършите сами.

И при двата варианта е нужно да се изготвят и попълнят доста на брой документи:

– Документ от банката за внесен капитал. Когато стойността му е над 2 лева, поне 75 процента от нея трябва да бъде внесена.
– Спесимен (образец от подписа) на управителя.
– Дружествен договор (за ООД) или учредителен акт (за ЕООД).
– Протокол от общото събрание на съдружниците (за ООД) или учредителен протокол (за ЕООД).
– Решение за назначаване на управител.
– Заявление по образец А4 – най-важният документ. Съдържа всички данни за фирмата и към него се прилагат останалите документи. Образец и указания за попълването му могат да се изтеглят от сайта на
Търговския регистър
.
– Декларации по чл. 13, ал. 4 от ТР, по чл.13, ал. 5 от ТР, по чл. 142 от Търговския закон и по чл. 141, ал. 8 от ТЗ. С тях се заявява истинността на вписаните обстоятелства, забранява се конкурентна дейност и се декларира, че управителят отговаря на условията за управление на фирма.
– Разрешение или лиценз за извършване на конкретна дейност, когато има нужда от такова.

Важно е да се отбележи, че попълването на целия този куп от документи никак не е лесно, въпреки че в интернет са налични бланки за всеки един от тях. Важно е при окомплектоването им да не бъде допусната грешка. В противен случай рискувате отказ от вписване в Търговския регистър и ще трябва да започнете процедурата наново, разбира се, като заплатите пак всички такси.

Следващата стъпка е да откриете набирателна сметка на фирмата. В повечето случаи тази сметка се използва единствено за регистрацията на дружеството, така че Ви трябва банката с най-ниските такси. По набирателната сметка се внася началният капитал, а от нея може да внесете държавната такса.

Накрая всички документи се подават в Агенцията по вписванията, след което се получава входящ номер и на пощенски или електронен адрес се изпраща известие за одобрение или отказ на регистрация в Търговския регистър.

Тази процедура може да се направи и по електронен път с електронен подпис. Тогава държавната такса вместо 110 лв е 55 лв.

Готово! След получаване на положителен отговор от Агенцията по вписванията Вашата фирма вече е регистрирана и можете да започнете легално Вашата дейност.
Успех!

Как да регистрирам фирма?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *