zakrivane-na-firma

Рано или късно повечето предприятия в България и по света прекратяват своята дейност и фирмите им следва да бъдат закрити. Причините за това са най-разнообразни – неплатежоспособност и несъстоятелност, смърт или запрещение на собствениците, икономическа криза, желание на собствениците и много други.

В много случаи закриването на фирмата е по-сложен и дълготраен процес от нейното първоначално регистриране. Обикновено е задължителна счетоводна и юридическа помощ, за да бъдат спазени всички законови процедури и да бъдат удовлетворени максимален брой кредитори на предприятието, в случай че има такива.

В тази статия ще разгледаме през какви етапи преминават закриването и ликвидацията на най-разпространените в България правни форми на бизнеса – ООД, ЕООД и ЕТ.

Закриване на фирма на ООД и ЕООД

Процесът по закриване на фирмата на ООД и ЕООД е сходен. На първо място е нужно формално да се вземе решение за прекратяване на бизнеса и съществуването на фирмата. То се волеизявява с решение на едноличния собственик на капитала при ЕООД ирешение на общото събрание при ООД.

След като бъде формализирано това решение, е нужно държавата де бъде уведомена за него. Това става чрез подаване на заявление до НАП, а агенцията от своя страна издаваудостоверение за прекратяване на дейност. Максималният срок за издаването на това удостоверение е 60 дни, като в случаите, когато фирмата не е регистрирана по ДДС и няма никакви задължения, отнема доста по-малко време.

След получаване на удостоверението от НАП фирмата вече е в процес на ликвидация. Следва да бъдат поканени всички евентуални кредитори на дружеството, които имат право да удовлетворят своите вземания с имуществени активи. Периодът на ликвидация на фирмата е поне 6 месеца, през които всеки кредитор предявява своите претенции и ги удовлетворява доколкото е възможно. Дори и фирмата да няма никакви задължения и да не е извършвала никаква дейност, минималният период на ликвидация си остава 6 месеца за дружествата с ограничена отговорност.

Законът е предвидил ред за погасяване на задълженията с имущество от дружеството спрямо видове кредитори и обем на задълженията. При усложнения като предявяване на съдебни дела, например, ликвидацията може да се проточи и повече от половин година.

Последната стъпка от закриването на фирмата е нейното заличаване в Търговския регистър. То се извършва с подаване на заявление към Агенцията по вписванията с искане за заличаване. За да бъде удовлетворено, трябва да бъдат представени доказателства, че всички задължения са погасени, включително и тези към персонала с удостоверение от НОИ.

Закриване на фирма на ЕТ

Едно от предимствата на ЕТ като правна форма са опростените процедури при регистрация и закриване на фирмата на едноличния търговец. В този случай няма нужда от формализирани решения за прекратяване на дейност, а се пристъпва директно към уведомяване на НАП и НОИ. Възможно е след това да се назначат проверки и ревизии, които обикновено протичат бързо. След получаване на всички нужни удостоверения се подава заявление към Агенцията по вписванията, за да бъде заличена фирмата.

С какво „Кей Ди Кей Коректив“ ЕООД ще Ви помогне при закриване на фирма?

На първо място нашите опитни счетоводители и юристи ще изготвят вместо Вас абсолютно всички необходими документи, за да бъде извършена законосъобразно ликвидацията на Вашата фирма. Освен това можем да ви представляваме пред институциите, така че да не губите от своето време за този неприятен процес.

Ние ще се заемем и с поканата на кредиторите и удовлетворяването на техните задължения. Винаги има вероятност този процес да се усложни, особено ако имуществото не е достатъчно за удовлетворяване на всички кредитори, и ние ще се постараем процедурата да премине възможно най-гладко и бързо.

В нашите ръце можете да оставите всичко – от оформянето на първоначалните документи до същинското заличаване на фирмата в Търговския регистър. Очакваме да заявите нашите услуги на 0888 893 813 или по имейл office@kdkcorrective.com .

Важните особености при закриване на фирма

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *