namalena-rabotosposobnost

При подаване на годишна данъчна декларация всяко физическо лице има право да ползва редица данъчни облекчения, ако отговаря на различни видове критерии. Сред тях са облекчения поради намалена трудоспособност, облекчения за внесени лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане или за осигурителен стаж при пенсиониране, за млади семейства, за дарения и други.

В тази статия ще разгледаме видовете данъчни облекчения за лица с намалена работоспособност. Преди това е важно да дефинираме условията, при които законът зачита трайно намалената трудоспособност:

– На първо място – валидно и влязло в сила решение на ТЕЛК или НЕЛК.

– Друго условие е намалената работоспособност да е минимум 50 процента.

– Данъчните облекчения по този критерий могат да се ползват от годината на настъпване на неработоспособността до изтичане на срока на валидност на експертното решение.

Най-същественото облекчение при намалена работоспособност е свързано с данъка върху доходите на физически лица. То дава право на намаляване на сумата на годишната данъчна основа със 7920 лева, което на практика в повечето случаи означава, че лицата, ползващи това облекчение, не дължат никакъв данък общ доход.
Данъчната основа, която се намалява по този начин, се формира от доходи от трудови и други стопански правоотношения, доходи от наеми и прехвърляне на права и имущество, доходи от лихви, награди и подобни.

По-специфично е изчислението на облекчението при доходи от дейност като едноличен търговец. Когато това е единственият доход на лицето с намалена работоспособност, то той се намалява с пълната сума от 7920 лева. Когато, обаче, са налице и други от гореизброените видове доход, първо се изчислява тяхната сума като данъчна основа и само при наличие на остатък се добавя част от дохода като ЕТ.

Други данъчни облекчения при намалена работоспособност

Когато лице с намалена работоспособност упражнява патентна дейност като едноличен търговец, има право да ползва 50 процента намаление от патентния данък, при условие, че през цялата данъчна година извършва дейността си лично без наети работници.

Лицата с намалена работоспособност получават намаление и от данък сгради в размер на 75 процента, като това намаление се отнася само за имот, който се използва като основно жилище.

Напълно освободени от данък МПС са превозните средства с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW, собственост на лица с трайно намалена работоспособност.

Свържете се с нас на тел. 0888893813 или по имейл office@kdkcorrective.com , за да получите подробна консултация относно данъчните облекчения, които можете да получите като лице с трайно намалена работоспособност. Насреща сме да помогнем и с формалните процедури, които е нужно да спазите, за да се възползвате от съответните облекчения.

Данъчни облекчения при намалена работоспособност

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *