danaci

Едва ли съществува човек, който да изпитва удоволствие, докато попълва данъчната си декларация. За съжаление обаче много хора са задължени да го правят всяка година, за да отчетат своите доходи пред НАП и да декларират дължимия данък.

В тази статия ще разгледаме случаите, в които физически лица са длъжни да подадат годишна данъчна декларация, както и някои насоки за попълване и коректно подаване на декларацията. Важно е да сте запознати с всичко това, за да не пропуснете от незнание да декларирате дохода си пред НАП или да го направите след изтичане на законния срок.

Кой подава данъчна декларация?

Подоходното облагане на физическите лица и подаването на данъчна декларация са регламентирани в ЗДДФЛ. Упоменати са видовете доход, които всяко физическо лице е длъжно да декларира пред НАП. Декларират се всички доходи от България или чужбина, като техните източници са:

· граждански договори, хонорари, наеми и други подобни;
· дейност като едноличен търговец;
· патентна дейност;
· парични или предметни награди, получени от лотарии, хазартна или подобни дейности;
· акции и дялове в чуждестранни предприятия и недвижима собственост;
· непогасени предоставени или получени заеми към или от други граждани (без финансови институции) в размер над 10 000 лв;
· други източници на доход извън дейности по трудов договор.

Ако физическо лице е получавало единствено доход от възнаграждения по трудов договор или необлагаеми доходи през календарната година, тогава то не подава годишна данъчна декларация!

Задължение за подаване на годишна данъчна декларация има всяко местно физическо лице, което е получило доходи от български или чуждестранни източници, както и всяко чуждестранно лице с получени доходи, облагаеми по ЗДДФЛ.

В какъв срок трябва да подам данъчната си декларация?

Срокът за подаване на данъчна декларация пред НАП е обикновено до края на април. Препоръчително е да не се чака последния момент, не само за да се избягват опашките и хаосът, а и защото по-ранното подаване на декларацията носи отстъпки от дължимия данък.

Ако я подадем до края на март по електронен път, имаме право на 5 процента отстъпкаот данъка върху доходите. Тази отстъпка важи, в случай че спазим и срока за внасяне на сумата на данъка, който също е до края на април.

По какъв начин мога да подам данъчната си декларация?

Вече не е нужно да се редим на опашка в териториалната дирекция на НАП, за да подадем данъчната си декларация. Това все още е предпочитан вариант за мнозина, но има и други, много по-удобни.

Например – онлайн с получен персонален идентификационен код (ПИК). Нужно е веднъж да се разходим до НАП, за да го вземем безплатно. Също така годишната данъчна декларация може да се изпрати по пощата с обратна разписка, както и да се подаде на място в определени пощенски станции.

Как да попълня данъчната декларация?

Първо е нужно да се сдобиете с образец на декларацията от сайта на НАП или от поделението, ако отидете на място. Попълват се личните данни на физическото лице и приложенията към основната декларация според вида доход, който декларирате. Накрая се изчислява и попълва общият дължим данък.

В случай че имате затруднения или въпроси, свързани с попълването на декларацията, е препоръчително да се обърнете към специалисти, които да Ви помогнат. Така ще си спестите грешки и неточности, които ще Ви костват загуба на допълнително време, а и на пари.

Най-удобният и лесен начин е да попълните данъчна декларация с баркод. Тя може да се изтегли свободно от сайта на НАП и е изключително интерактивна и лесна за използване. Показват се само полетата, които сте длъжни да попълните според дохода, който декларирате. Дължимият данък се изчислява автоматично. Накрая служителите на НАП само сканират баркода, за да въведат декларацията в системата.

Какво трябва да знаем за данъчната декларация?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *